Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

ĐÃ SỬA XONG

Đã thay mặt kính Bếp từ Hafele tại nhà cho chị Dung ở quận 4

Chị Dung đã đặt dịch vụ thay mặt kính bếp từ Hafele tại nhà. Tình trạng Bếp từ Hafele bị nứt mặt kính. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và thay thế xong.

Đã sửa xong Quạt hơi nước tại nhà cho Anh Phát ở quận 8.

Anh Phát đã đặt dịch vụ sửa quạt hơi nước Nakami tại nhà. Tình trạng quạt hơi nước mất nguồn. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Quạt hơi nước sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Bếp từ Chefs tại nhà cho chị Mai ở quận 8

Chị Mai đã đặt dịch vụ sửa bếp từ Chefs tại nhà. Tình trạng Bếp từ Chefs liệt cảm ứng bên từ. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Bếp từ Chefs sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Bếp từ Oben tại nhà cho anh Long ở quận 6

Anh Long đã đặt dịch vụ sửa bếp từ Oben tại nhà. Tình trạng Bếp từ báo lỗi E8 bên từ. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Bếp từ Oben sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Quạt hơi nước tại nhà cho Chị Hà ở quận 5.

Chị Hà đã đặt dịch vụ sửa quạt hơi nước Boss tại nhà. Tình trạng quạt hơi nước không bơm. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Quạt hơi nước sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Bếp từ Junger tại nhà cho anh Hưng ở quận 7

Anh Hưng đã đặt dịch vụ sửa bếp từ Junger tại nhà. Tình trạng Bếp từ bị mất nguồn bên từ. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Bếp từ Junger sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Bếp hồng ngoại tại nhà cho chị Hạnh tại nhà quận Bình Thạnh.

Chị Hạnh đã đặt dịch vụ sửa Bếp hồng ngoại Sanaky tại nhà. Tình trạng 2 bên bếp hồng ngoại báo lỗi E2. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Bếp hồng ngoại sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Nồi chiên không dầu của anh Phú - Quận 8.

Anh Phú đã mang nồi chiên không dầu Philips đến sửa tại tiệm. Tình trạng nồi chiên không nóng. Điện tử Gia Phúc đã sửa chữa xong. Nồi chiên không dầu sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Quạt phun sương tại nhà cho Chú Quang tại nhà quận 11.

Chú Quang đã đặt dịch vụ sửa quạt phun sương Kangaroo tại nhà. Tình trạng quạt phun sương không quay motor. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Quạt phun sương sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Bếp từ tại nhà cho anh Hồ tại nhà quận 2.

Anh Hồ đã đặt dịch vụ sửa bếp từ Arber tại nhà. Tình trạng Bếp từ tình trạng chập nổ nguồn. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Bếp từ sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Bếp từ tại nhà cho chị Trâm tại nhà quận 6.

Chị Trâm đã đặt dịch vụ sửa bếp từ Midea tại nhà. Tình trạng Bếp từ tình trạng chập nguồn. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Bếp từ sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Nồi cơm điện nhật của anh Thành An - Huyện Bình Chánh.

Anh Thành An đã mang nồi cơm điện zojirushi nhật đến sửa tại tiệm. Tình trạng nồi cơm nhật 100V cắm nhầm điện 220V. Điện tử Gia Phúc đã sửa chữa xong. Nồi cơm điện Nhật sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Lò vi sóng tại nhà Chị Mai - Quận 4.

Chị Mai đã đặt dịch vụ sửa lò vi sóng tại nhà. Tình trạng Lò hâm không nóng thức ăn. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Lò vi sóng sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Bếp từ tại nhà cho Anh Trình tại nhà quận Tân Bình.

Anh Trình đã đặt dịch vụ sửa bếp từ Junger tại nhà. Tình trạng Bếp từ báo lỗi E. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Bếp từ sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.

Đã sửa xong Bếp từ tại nhà cho anh Nam tại chung cư quận 8.

Anh Nam đã đặt dịch vụ sửa bếp từ Canzy tại nhà. Điện tử Gia Phúc đã đến nhà và sửa chữa xong. Bếp từ sau khi sửa được bảo hành 3 tháng.
ĐÃ SỬA XONG ĐÃ SỬA XONG ĐÃ SỬA XONG